Aktualności

Panorama UTW SGH

Ukazał się 4 numer Panoramy Uniwersytetu Trzeciego Wi

Read More

Zapraszamy do konsultacji nowego Regulaminu Organizacyjnego OPS

Publikujemy pierwszy, roboczy projekt nowego Regulaminu

Read More

Zmiana adresu strony www Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Informujemy, że oficjalna strona Obywatelskiego Parlam

Read More

Delegaci na III Sesję OPS przyjęli Deklarację Programową na lata 2017-2019

Konsolidacja środowiska, aktywność obywatelska, zdro

Read More

Aktualności

Aktualne wydarzenia związane z Obywatelskim Parlamentem Seniorów.

W obiektywie

Zdjęcia z wydarzeń OPS.

Dokumenty OPS

Pliki i dokumenty do ściągnięcia.

DEKLARACJA PROGRAMOWA III SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW „SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”